Spolek Oponent

„Jde nám o rozumnou ochranu přírody. Používáme k tomu slovo jako základní nástroj.”

Proč je tu OPONENT?

Dnes je běžné, že lidé, kteří dělají zelenou politiku – a nezáleží na tom, zda na vysoké odborné úrovni, či jen tak „od lesa” – odcházejí z úředních jednání o investičních záměrech s úsměvem. Příčina je jednoduchá – chybí jim erudovaný oponent. Úředník řeší střety mezi ochranou přírody a jinými zájmy často nevyváženě a naše rostoucí nechuť dívat se, jak sklápí hlavu před ekologem, byla důvodem vzniku spolku OPONENT.

Nepopíráme, že oponenta „na úrovni” potřebuje také aktivní podnikatel, který má schopnost ovlivnit rozhodování o veřejných otázkách nebo který s sebou přináší řadu kontaktů a disponuje větší politickou silou. Smyslem o. s. OPONENT je společně hledat a také nalézat řešení střetů zájmů.

Najdete nás na Facebooku

Komu a kde umíme oponovat?

Opravdu dobře rozumíme hornické nebo stavební činnosti a posuzování jejich vlivů na životní prostředí. Přesto si troufáme oponovat z hlediska přírody všude, kde jiskří střety zájmů. U každého podnikatelského záměru totiž na sebe narážejí různé způsoby vnímání přírody, ať už je jejich zastánce podnikatel, ekolog nebo úředník. Jde nám o rozumnou ochranu přírody. Používáme k tomu slovo jako základní nástroj.

Jak může OPONENT pomoci?

U jednacího stolu se projevují a často vítězí emoce. Prosazuje se citová vazba k přírodě a mnohdy její až náboženská ochrana na jedné straně a tlak na necitlivý způsob zaklínění investičního záměru do lokality na straně druhé. Neochota dohodnout se je důsledkem nedorozumění. Dochází k násilnému lámání odporu a k nečisté hře. V těchto situacích pomůže OPONENT. Vycházíme při tom z jednoduché strategie – vydobýt při jednání vzájemnou toleranci. Usilujeme o to, aby všichni účastníci jednání začali přemýšlet o tom, že jejich teze, která nepřipouští pochyby, nemusí být pravdivá.

Náhled tisku Vytisknout Nahoru

2008 – 2015 © OPONENT o.s. | Prohlášení o přístupnosti | Webdesign › Triakis